Donatii


  • In conturile asociatiei deschise la BCR, Bucuresti, sucursala Mosilor

IBAN LEI:  RO85 RNCB 0088 1509 6307 0001

IBAN EURO:  RO58 RNCB 0088 1509 6307 0002, swift RNCBROBU  • PayPal  • 2%  din impozitul pe venit persoane fizice


Ne puteti spirjini directionand 2% din impozitul pe venit prin Formularul 230 (impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ) sau Formularul 200   (impozitul anual pe veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc)

Descarcati formularul, completati-l, semnati-l si trimiteti-l scanat pe adresa:  simpaleant@yahoo.com

  • 20% din impozitul pe profit persoane juridiceSponsorizarea, care poate reprezenta 20% din impozitul pe profit - maxim 5‰ (la mie) din cifra de afaceri, se SCADE DIN IMPOZITUL PE PROFIT.
Diferenta de 80% din impozitul datorat se va vira catre bugetul de stat, la termenele prevazute de lege.
Sponsorizarile se pot deduce trimestrial. Pana la 31 martie poti face o sponsorizare aferenta impozitului pe profit din primul trimestru al anului 2017. Sposorizarea de pe ultimul trimestru o poti deduce la plata impozitului, pana pe 25 aprilie.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar – cash sau virament bancar.

6582 = %
           "Donatii si subventii acordate"
            531 (acordarea de numerar) "Casa"
            512 (virament bancar) "Conturi curente la banci"
Exemplu de calcul:

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuilei              = 80.000 lei
__________________________
Profit brut              = 20.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei

0,5% din CA = 500 lei 
20% din imp = 640 lei 

Deci se poate dona suma de 500 lei.

In contabilitate va aparea asa: 

CA (total venituri ) = 100.000 lei 
Cheltuieli totale     =    80.500 lei
(inclusiv sponsorizarea ) 
 ________________________________ 
Profit impozabil  = 19.500 lei + 500 lei (readaugam cei 500 pe care i-am scazut mai sus din venituri)                            = 20.000 lei (ajungem deci la acelasi profit pe care l-am fi avut daca nu donam nimic)

 Impozit 16%     = 3200 lei 
Din acest impozit se scad cei 500 lei acordati pt sponsorizare si se vireaza la stat 2700 lei

SPONSORIZARII, DESI ESTE O CHELTUIALA NEDEDUCTIBILA, NU I SE APLICA IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILA DIN IMPOZIT, DACA SE INCADREAZA IN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL ( sa nu fie mai mare 0,5 % din CA, si de 20% din impozit)


Extras din Codul Fiscal privind deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul pe profit Companiile pot redirectiona 20% din impozitul pe profit datorat Statului, către o asociatie/fundatie, prin semnarea unui contract de sponsorizare, conform Codului Fiscal 

Titlul 2, Cap. II, articolul 25, litera i) 

“cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri», această limită se determină potrivit normelor; 

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.